آهنگ گله از سیاوش قمیشی

آهنگ گله از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم قاب شیشه ای منتشر شد.

عجب ای دل عاشق، تو هم حوصله داری
تو این سینه نشستی، هزار تا گله داری

آهنگ گله از سیاوش قمیشی
یه روز عاشق نوری، یه روزی سوت و کوری
یه روز مثل حبابی، یه روز سنگ صبوری
پر از شک و هراسی، همیشه بی حواصی
پر از حرفی و خاموش یه قصه و فراموش
پر از راز نگفته، یه کوله بار بر دوش
یه بی طافت خسته، به انتظار نشسته
یه روز رفیق راهی، سفر پای پیاده
به اندازه عشقی، پر از حرفای ساده
باسه روزای رفته سفر قصه خوبه
چراغ روشن راه قشنگی غروبه

 

دانلود آهنگ گله از سیاوش قمیشی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید