آهنگ گل ناز از اندی

تـــو گـــل نــاز مــنــی بـگــو مــال منی
شب توی خوابم یا بیداری تو خیال منی

 

Related image

کی می شه یار تو باشم صبر من سر شده
گل صــبـر و طـاقـت مـن دیـگــه پـر پـر شده
ای وای ای وای ای وای دل من
عاشقت شـدم تو شـدی مشـکـل من
ای وای ای وای ای وای دل من
عاشقت شدم می دونی خوشگل من
کی می شه از اون لب شیرین تو بوسه بزنم
اونی که مـی بیـنی تو خـواب وخیـالات مـنم
کی می شه یار تو باشم صبر من سر شده
گل صــبـر و طـاقـت مـن دیـگــه پـر پـر شده
ای وای ای وای ای وای دل من
عاشقت شـدم تو شـدی مشـکـل من
ای وای ای وای ای وای دل من
عاشقت شدم می دونی خوشگل من
تـــو گـــل نــاز مــنــی بـگــو مــال منی
شب توی خوابم یا بیداری تو خیال منی
کی می شه یار تو باشم صبر من سر شده
گل صــبـر و طـاقـت مـن دیـگــه پـر پـر شده
ای وای ای وای ای وای دل من
عاشقت شـدم تو شـدی مشـکـل من
ای وای ای وای ای وای دل من
عاشقت شدم می دونی خوشگل من
با نـگــاه اولـــت مــنـو حــیــرون کردی
با نـگــاه دومـت مــنـو مجــنــون کردی
تو با دو چشم سیات منو داغون کردی
با اون همـه ناز وادات دلمو خون کردی
بهت می گم دوست دارم باورت نمی شه
یــه لـحـظــه آروم نــدارم بـاورت نمی شه
تـو آرزوی قــلــب من تـو بهشت منی
تـو خوشـگلم نیاز من سرنوشت منی
ای وای ای وای ای وای دل من
عاشقت شـدم تو شـدی مشـکـل من
ای وای ای وای ای وای دل من
عاشقت شدم می دونی خوشگل من
تـــو گـــل نــاز مــنــی آره مال مــنــی

 

 

دانلود آهنگ گل ناز از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید