آهنگ گمشده از حبیب

آهنگ گمشده از حبیب که در قالب آلبوم کویر باور منتشر شد.

از خرابی می گذشتم خانه ام امد به یاد

دست و پا گم کرده ای دیدم دلم امد به یاد

آهنگ گمشده از حبیب

سر به هم اورد که دیدم برگهای غنچه را

محفل دوستان یک دلم آمد به یاد

از خرابی می گذشتم خانه ام امد به یاد

دست و پا گم کرده ای دیدم دلم امد به یاد

سر به هم اورد که دیدم برگهای غنچه را

محفل دوستان یک دلم آمد به یاد

دانلود آهنگ گمشده از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید