آهنگ گم کرده از سیاوش قمیشی

آهنگ گم کرده از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم حکایت منتشر شد.

وای بر من گر تو آن گم کرده ام باشی
که بس دور است بینِ ما
که این سو، پیرمردی با سپیدی های مو
و هزاران بار مردن، رنج بردن

آهنگ گم کرده از سیاوش قمیشی
با خمی در قامت از این راه دشوار
که این سو، دستها خشکیده
دل مرده
به ظاهر خنده ای بر لب
و گاهی حرفهای پیچ در پیچ وهم هیچ
و گه گاهی، دو خط شعری
که گویای همه چیز است و خود ناچیز
وایبرمن،گرتوآن گم کرده امباشی
که بس دور است بینِ ما
که آن سو، نازنینی، غنچه ای شاداب
و صدها آرزو بر دل
دلی گهواره ی عشقی
که چندی بیش نیست شاید
و از بازیچه بودن سخت بیزار است
وای برمن، گرتو آن گم کرده ام باشی
که بس دور است بینِ ما
و عاشق گشتن و عاشق نمودن
سخت دشوار است

 

دانلود آهنگ گم کرده از سیاوش قمیشی با حجم ۳.۶۷ مگابایت : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید