آهنگ یکی را دوست میدارم از عارف

آهنگ یکی را دوست میدارم از عارف که در قالب آلبوم بازگشت منتشر شد.

هرچه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد

زجه مغرور تنم ترنم ترانه شد

آهنگ یکی را دوست میدارم از عارف

من به خاکستر نشینی ، عادت دیرینه دارم

سینه مالا مال درد ، اما دلی بی کینه دارم

پاکبازم من ولی ، در آرزویم عشق بازیست

مثل هر جنبنده ای ، من هم دلی در سینه دارم

من عاشق عاشق شدنم

من عاشق عاشق شدنم

دانلود آهنگ یکی را دوست میدارم از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید