آهنگ Pure Love (ریمیکس Dj Arash) از آرش

Related image

This was just meant to be

you are coming back to me

cause, this is pure love

cause, this is pure love

این می تونه تقدیر ما باشه

میبایست برمیگشتی پیشم

برای اینکه این عشق واقعیه

برای اینکه این عشق واقعیه

====

میخوام که وقتی خوابی

کنار تو بشینم

اگر یه وقت خوابم برد

باز خواب تو رو ببینم

When you sleep I wanna

seat by your side

if I would get to sleep

see you again in my dream

عطر نفس های تو

به تنم بپیچه

کاش بدونی

که زندگی بی تو هیچه

the scent of your breath

hugs my body

I wish you would know

that the life is worthless without you

====

This was just meant to be

you are coming back to me

cause, this is pure love

cause, this is pure love

این می تونه فقط یک وسیله باشه

میبایست برمیگشتی پیشم

برای اینکه این عشق واقعیه

برای اینکه این عشق واقعیه

====

I know you are more afraid

then I’ll say I will wait

cause, this is pure love

cause, this is pure love

میدونم که خیلی ترسیدی

پس من صبر خواهم کرد

برای اینکه این عشق واقعیه

برای اینکه این عشق واقعیه

====

میخوام تن قشنگتو

تو بقلم بگیرم

بگم اگه نباشی

کارم تمومه

بدونه تو میمیرم

I wanna embrace your beautiful body
(and)

say if you wouldn’t be here

I can’t continue my life

I’ll die without you

میخوام لباتو رو لبام

بزاری تا همیشه

بگم که زندگی دیگه

بدون تو نمیشه

I want you to put your lips on my lips

(so) I will say forever that

that the life without you would be unbearable

====

This was just meant to be

you are coming back to me

cause, this is pure love

cause, this is pure love

این می تونه فقط یک وسیله باشم

میبایست برمیگشتی پیشم

برای اینکه این عشق واقعیه

برای اینکه این عشق واقعیه

====

 I know you are more afraid

then I’ll say I will wait

cause, this is pure love

cause, this is pure love

میدونم که خیلی ترسیدی

پس من صبر خواهم کرد

برای اینکه این عشق واقعیه

برای اینکه این عشق واقعیه

====

ba ra la la la la ba la la la

the moon smells it all

ماه اینو کاملا درک میکنه

ba ra la la la la ba la la la

cause this is pure love

برای اینکه این عشق واقعیه

ba ra la la la la ba la la la

the moon smells it all

ماه اینو کاملا درک میکنه

ba ra la la la la ba la la la

cause this is pure love

====

تو نیستی و تا ابد

بی تو دلم میگیره

اما زمونه میگه که دیگه خیلی دیره

you’re not here

and I’ll be sorrowing forever

but the providence says

that it’s too late now

====

this was just meant to be

you are coming back to me

cause, this is pure love

cause, this is pure love

ba ra la la la la ba la la la

the moon smells it all

ba ra la la la la ba la la la

cause this is pure love

ba ra la la la la ba la la la

the moon smells it all

ba ra la la la la ba la la la

cause this is pure love

دانلود آهنگ Pure Love (ریمیکس Dj Arash) از آرش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید