آهنگ Woman از اندی

Every time I see that woman

Every time I see that girl

Image result for ‫آلبوم سرسپرده از اندی‬‎

Secret feelings come inside me

Something’s burning in my head

Every time I see that woman

Every time I see that woman

Every time I see that girl

Secret feelings come inside me

I just want her for myself

Every time I see that woman

Woh my woman woh my girl

When I’m lonely in my bedroom

And I think about that girl

Secret feelings come inside me

And I fill my empty head

Every time I need a woman

Woh my woman

Woh my girl

Woh my woman

God be live me my girl

Woh

دانلود آهنگ Woman (mix) از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید