تصنیف آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا از استاد بنان

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

بی وفا بی وفا حالا که من افتاده ام از پاچرا

نوشدارویی

نوشدارویی

نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی

سنگدل

سنگدل

سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا

عمر مارا مهلت امروز و فردای تو نیست

من که یک امروز مهمان توام فردا چرا

نازنینا

نازنینا

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم

دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا از بنان

وه که با این عمر های کوته بی اعتبار

اینهمه غافل شدن از چون منی شیدا چرا

آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند

در شگفتم من در شگفتم من

نمی پاشد ز هم دنیا چرا

شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر

راه عشق است این یکی بی مونس و تنها چرا

بی مونس و تنها چرا؟؟

حالا چرا

تنها چرا

دانلود آمدی جانم به قربانت از استاد بنان با حجم ۱۶ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید