دانلود آهنگ تنها میرم از علی لهراسبی

آهنگ تنها میرم از مجموعه آلبوم دریایی ها از علی لهراسبی

می رم تنها می رم اونور دنیا

می رم پیدا کنم رویای رویا

می رم اونجایی که راهی نداره

می رم تا بشکنم سد رو دوباره

می رم من با همه غرور و مستی

می رم که منتظر هنوز نشستی

می رم تا پاک کنم اشکای گونه

می رم تا خواب تو تا آشیونه

می رم تا جمع کنم ستاره ها رو

می رم تا پر کنم پیاله ها رو

می رم پیدا کنم ندای مستی

می رم تا پر بشم از عشق و هستی

می رم من با همه غرور و مستی

می رم که منتظر هنوز نشستی

می رم تا پاک کنم اشکای گونه

می رم تا خواب تو تا آشیونه

می رم تا جمع کنم ستاره ها رو

می رم تا پر کنم پیاله ها رو

می رم پیدا کنم ندای مستی

می رم تا پر بشم از عشق و هستی

می رم تنها می رم اونور دنیا

می رم پیدا کنم رویای رویا

دانلود آهنگ کار من و دل از علی لهراسبی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید