دانلود آهنگ معلم از سامی یوسف به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام

دانلود و متن آهنگ زیبای المعلم (معلم) با صدای سامی یوسف

 Al-Muallim

We once had a Teacher

زمانی ما آموزگاری داشتیم

The Teacher of teachers,
استاد تمامی معلمان

He changed the world for the better
او دنیا را به سوی بهتر بودن تغییر دارد

And made us better creatures,

و باعث شد که ما مخلوقات بهتری بشویم

Oh Allah we’ve shamed ourselves
اوه خدایا ما از خودمان خجالت می کشیدیم

We’ve strayed from Al-Mu’allim,
ما از آن معلم غافل شده ایم

Surely we’ve wronged ourselves
بدون شک این خود ما بودیم که گناه انجام می دادیم

What will we say in front him?
ما چه چیزی در مقابل او خواهیم گفت

Oh Mu’allim…

آه ای معلم

He was Muhammad salla Allah alayhi wa sallam,
او محمد بود که درود خداوند بر او و خاندانش باد

Muhammad, mercy upon Mankind,
محمد بخششی که شامل تمامی انسانها می شود

Teacher of all Mankind.استاد تمامی آدمیان

أبا القاسم
ای اباالقاسم

یا حبیبی یا محمد
ای عشق من ای محمد

یا شفیعی یا محمد
ای شفاعت کننده من ای محمد

خیر خلق الله  محمد

ای بهترین مخلوقات خداوند ای محمد

یا مصطفى یا إمام المرسلین
ای مصطفی ای راهنمای تمامی پیامبران

یا مصطفى یا شفیع العالمین

ای مصطفى ای شفاعت کننده تمامی جهان

He prayed while others slept

در حالیکه همه به خواب فرو می رفتند او به مناجات می پرداخت

While other ate he’d fast,
زمانیکه دیگران مشغول خوردن بودند او روزه می گرفت

While they would laugh he wept
هنگامیکه آنها در حال خندیدن بودند او می گریست

Until he breathed his last,
او تا واپسین لحظه زندگیش  , تا آخرین نفس

His only wish was for us to be
تنها آرزویش برای ما بود

Among the ones who prosper,
از بین ما آن کسی رستگار می شود

Ya Mu’allim peace be upon you,
که ای محمد در کنار تو به آرامش برسد

Truly you are our Teacher,
به درستی که تو معلم ما هستی

Oh Mu’allim…آه ای معلم

یا حبیبی.. یا محمد

ای عشق من ای محمد

یا شفیعی.. یا محمد

ای شفاعت کننده من ای محمد

یا رسولی.. یا محمد
ای پیامبر من ای محمد

یا بشیری.. یا محمد
ای بشارت دهنده من ای محمد

یا نذیری.. یا محمد
ای کسیکه گناهانم را به من گوشزد می کنی ای محمد

عشق قلبی.. یا محمد
ای عشق قلب من ای محمد

نور عینی.. یا محمد
ای روشنایی چشمانم ای محمد

He taught us to be just and kind

او به ما آموخت که مهربان و عادل باشیم

And to feed the poor and hungry,
در بخشیدن غذا به مردم فقیر و گرسنه

Help the wayfarer and the orphan child
به تمامی رهگذران بی پناه و بچه های یتیم کمک کنیم

And to not be cruel and miserly,
و ظالم و تنگ نظر و خسیس نباشیم

His speech was soft and gentle,
حرفهای او لطیف و آرامش بخش بود

Like a mother stroking her child,
مانند مادری که بچه هایش را نوازش می کند

His mercy and compassion,
رحمت و شفقت و دلسوزی او

Were most radiant when he smiled

زمانیکه لبخند می زد به بیشترین فروغ  و درخشش خود می رسید

دانلود با حجم 8 مگابایت

 

دیدگاه خود را بگذارید