دانلود این همه نوحه و ماتم از بهر کیست

دانلود نوحه قدیمی جامه سیاه از بچه های آباده در دهه شصت

این همه ناله و شیون از بهر کیست

این جامه سیاه فلک در عزای کیست

وین جیب چاک گشته صبح در ماتم کیست

یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین

یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین

این جامه سیاه فلک در عزای کیست

وین جیب چاک گشته صبح در ماتم کیست

این همه ناله و شیون از بهر کیست

این همه نوحه و ماتم از بهر کیست

این همه غوغا در ماجرای نور دوعین است

این همه ماتم اندر عزای شور حسین است

یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین

یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین

این جوی خون که از مژه ی خلق جاری است

ز اندوه دل گداز و غم جان گزای کیست؟

این همه ناله و شیون از بهر کیست ؟

این همه نوحه و ماتم از بهر کیست ؟

یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین

یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین

بنیاد صبر و خانه ی طاقت خراب شد

در ماتم روح خدا دلها کباب شد

خورشید و ماه از عزا زیر نقاب شد

یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین

یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین

این جامه سیاه فلک در عزای کیست؟

وین جیب چاک گشته صبح در ماتم کیست؟

یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین

یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین

یا حسین شوری شد به پا در عزای روح خدا یا حسین

یا حسین شوری شد به پا همه گریان زین ماجرا یا حسین

یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین

یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین

یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین

یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین

دانلود نوحه قدیمی یاحسین یاحسین یا حسین یا حسین با حجم ۸ مگابایت : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید

  • داوود 14 مرداد 1401

    اسمه مداحش چیه