نه یک دل نه هزار دل همه دل های عالم | هزار و یک شب از ابی

اگر چه جای دل دریای خون در سینه دارم

ولی در عشق تو دریائی از دل کم میارم

اگر چه روبرویی مثل آئینه با من

ولی چشمهام بسم نیست برای سیر دیدن

هزار و یک شب از ابی

نه یک دل نه هزار دل همه دل های عالم

همه دل ها رو میخوام که عاشق تو باشم

تویی عاشق تر از عشق تویی شعر مجسم

تو باغ قصه از تو سحر گل کرده شبنم

تو چشمهات خواب مخمل شراب ناب شیراز

هزار می خونه آغاز هزار و یک شب راز

میخوام تو رو ببینم نه یک بار نه صد بار به تعداد نفسهام

برای دیدن تو نه یک چشم نه صد چشم همه چشمها رو میخوام

تو رو باید مثل گل نوازش کرد و بویید

با هر چی چشم تو دنیاست فقط باید تو رو دید

تو رو باید مثل ماه رو قله ها نگاه کرد

با هر چی لب تو دنیاست تو رو باید صدا کرد

میخوام تو رو ببینم

نه یک بار نه صد بار

به تعداد نفسهام

برای دیدن تو

نه یک چشم نه صد چشم

همه چشمها رو میخوام

دانلود آهنگ هزار و یک شب از ابی با حجم ۱۰ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید