کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه از ایرج بسطامی

عقرب زلف کجت با قمر قرینه

تا قمر در عقربه کار ما چنینه

عقرب زلف کجت با قمر قرینه

تا قمر در عقربه کار ما چنینه

کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه

درو با لنگر میزنه من دلم میلرزه

کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه ایرج بسطامی

ای پری بیا در کنار ما جان خسته را مرنجان

از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان

از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان

نرگس مست تو و بخت من خرابه

بخت من از تو و چشمتو از شرابه

نرگس مست تو و بخت من خرابه

بخت من از تو و چشمتو از شرابه

کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه

درو با لنگر میزنه من دلم میلرزه

ای پری بیا در کنار ما جان خسته را مرنجان

از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان

از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان

دانلود کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه از ایرج بسطامی با بهترین کیفیت و حجم ۹ مگابایت: دانلود
دانلود کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه از ایرج بسطامی با کیفیت معمولی و حجم ۳ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید