آخه جادوم میکنی از هایده

وقتیکه مثل شراب مست مستم میکنی

عاشق عشق میشم مِی پرستم میکنی

وقتیکه به من میگی جون من بسته به جونت

منو آروم میکنه اون صدای مهربونت

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی

خراب و ویرونه میشی

بتی که داغونه میشم

ابری که گریونه میشم

وای

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی

دوباره دیوونه میشم

دوباره دیوونه میشی

دوباره دیوونه میشم

تصویر مرتبط

دل غمگین منو باز تو آروم میکنی

میشکنه طلسم غم

آخه جادوم میکنی ….

آخه جادوم میکنی

دل غمگین منو باز تو آروم میکنی

میشکنه طلسم غم

آخه جادوم میکنی

آخه جادوم میکنی

وقتی که تو بد میشی باز می بینم دنیا رو سرم خرابه

می بینم که باز دارم دق میکنم همه چیم نقش بر آبه

اما تامیخوام برم گریه کنون سر به دیوارا بکوبم

باز به دادم میرسی به من میگی عشقمی تو خوب خوبم

باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره

مهربونه با منو اشکمو در نمیاره

وقتیکه مثل شراب مست مستم میکنی عاشق عشق میشم می پرستم میکنی

وقتیکه به من میگی جون من بسته به جونت منو آروم میکنه اون صدای مهربونت

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی خراب و ویرونه میشی بتی که داغونه میشم

ابری که گریونه میشم وای نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی

دوباره دیوونه میشم دوباره دیوونه میشی

دوباره دیوونه میشم دل غمگین منو باز تو آروم میکنی

میشکنه طلسم غم آخه جادوم میکنی

دل غمگین منو باز تو آروم میکنی میشکنه طلسم غم

آخه جادوم میکنی آخه جادوم میکنی

وقتیکه تو بد میشی باز می بینم دنیا رو سرم خرابه

می بینم که باز دارم دق میکنم همه چیم نقش بر آبه

اما تا می خوام برم گریه کنون سر به دیوارا بکوبم

باز به دادم میرسی به من میگی عشقمی تو خوب خوبم

باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره مهربونه با منو اشکمو در نمیاره

باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره

مهربونه با منو اشکمو در نمیاره

نمی دونم که چرا دوباره دیوونه میشی

خراب و ویرونه میشی

بتی که داغونه میشم

ابری که گریونه میشم

وای

نمی دونم که چرا دوباره دیوونه میشی

دوباره دیوونه میشم

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی

عاشق عشق میشم می پرستم میکنی

وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت

منو آروم میکنه اون صدای مهربونت نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی

خراب و ویرونه میشی بتی که داغونه میشم

ابری که گریونه میشم وای نمی دونم که چرا دوباره دیوونه میشی

دوباره دیوونه میشم دوباره دیوونه میشی

دوباره دیوونه میشم دل غمگین منو باز تو آروم می کنی

میشکنه طلسم غم آخه جادوم میکنی آخه جادوم می کنی

دل غمگین منو باز تو آروم می کنی میشکنه طلسم غم

آخه جادوم می کنی آخه جادوم می کنی

وقتی که تو بد میشی باز می بینم دنیا رو سرم خرابه

می بینم که باز دارم دق می کنم همه چیم نقش بر آبه

اما تامیخوام برم گریه کنون سر به دیوارا بکوبم

باز به دادم میرسی به من میگی عشقمی تو خوب خوبم

باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمی ذاره مهربونه با منو اشکمو در نمیاره

وقتی که مثل شراب مست مستم می کنی

عاشق عشق میشم می پرستم می کنی

وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت

منو آروم میکنه اون صدای مهربونت

نمی دونم که چرا دوباره دیوونه میشی خراب و ویرونه میشی

بتی که داغونه میشم ابری که گریونه میشم وای

نمی دونم که چرا دوباره دیوونه میشی دوباره دیوونه میشم

دوباره دیوونه میشی دوباره دیوونه میشم

دل غمگین منو باز تو آروم می کنی می شکنه طلسم غم

آخه جادوم میکنی دل غمگین منو باز تو آروم می کنی

میشکنه طلسم غم آخه جادوم می کنی آخه جادوم می کنی

دانلود آهنگ جادو از هایده با حجم ۷ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید