این خونه رو کی ساخته اوستای بنا ساخته از حسن شماعی زاده

این خونه رو کی ساخته

اوستای بنا ساخته

با چوب نعنا ساخته

تنهای تنها ساخته

این خونه رو کی ساخته اوسای بنا ساخته

با چوب نعنا ساخته تنهای تنها ساخته

دیو اومد

کدوم دیو؟

دیوه اومد

کدوم دیو؟

دیوی که توی خواب بود

کدوم خواب ؟

خوابی که تو چشاته

کدوم چشم ؟

چشمی که روز رو گم کرد

کدوم روز ؟

روزی که قصر ما بود

کدوم قصر ؟

دیو اومد، دیوه اومد، دیوه اومد! کدوم دیو؟

این خونه رو کی ساخته اوستای بنای ساخته شماعی زاده

صداش کنیم رهایی

زمینی نه هوایی

انگار به فکر مایی

انگار به فکر مایی

به فکر ما نبودی

از تن رها نبودی

و گرنه دیو دود میشد یک شبه نابود میشد

این خونه رو کی ساخته

اوستای بنا ساخته

با چوب نعنا ساخته تنهای تنها ساخته

هفت در رو بستی نمکی

یه در نبستی نمکی

همین که بی عروسکی

همین که بی بادبادکی

یک الک بی دولکی

همین که بی عروسکی

همینه که بی بادبادکی

این خونه رو کی ساخته اوستای بنا ساخته

با چوب نعنا ساخته

تنهای تنها ساخته

خونمونو آب برده

غصه را خواب برده

این خونه رو کی ساخته

اوستای بنا ساخته

با چوب نعنا ساخته

تنهای تنها ساخته

دیو اومد

کدوم دیو؟

دیوه اومد

کدوم دیو؟

دیوی که توی خواب بود

کدوم خواب ؟

خوابی که تو چشاته

کدوم چشم ؟

چشمی که روز رو گم کرد

کدوم روز ؟

روزی که قصر ما بود

کدوم قصر ؟

دیو اومد، دیوه اومد، دیوه اومد! کدوم دیو؟

صداش کنیم رهایی

زمینی نه هوایی

انگار به فکر مایی

انگار به فکر مایی

به فکر ما نبودی

از تن رها نبودی

و گرنه دیو دود میشد یک شبه نابود میشد

این خونه رو کی ساخته

اوستای بنا ساخته

با چوب نعنا ساخته

تنهای تنها ساخته

خونمونو آب برده

غصه را خواب برده

این خونه رو کی ساخته

اوستای بنا ساخته

با چوب نعنا ساخته

تنهای تنها ساخته

دانلود این خونه رو کی ساخته از حسن شماعی زاده با حجم ۴ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید