خلیج همیشگی فارس از ابی

با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم

نفسم را از رود سپید و آسمان خزر

و خلیج همیشگی فارس میگیرم

 

خلیج همیشگی فارس از ابی

من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی نور میگیرد

من عشقم را در کوه گواتر در سرخس و خرمشهر

به زبان مادری فریاد خواهم زد فریاد خواهم زد

تفنگم در دست و سرودم بر لب

همه‌ی ایران را میبوسم

من خورشید هزار پاره‌ی عشق را بر خاک وطن میآویزم

من خورشید هزار پاره‌ی عشق را بر خاک وطن میآویزم

ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم

بر آسمان آبی این خاک و خلیج همیشگی فارس ….

فارس… فارس خواهد بود….

دانلود آهنگ خلیج فارس از ابی با حجم ۱۰ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید