آهنگ آخرین سوار از حسن شماعی زاده

آهنگ آخرین سوار از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم صدای رودخانه منتشر شد.

اگه آخرین مسافر اگه آخرین سوارم

اگه آخرین سوار جاده های انتظارم

آهنگ آخرین سوار از حسن شماعی زاده

اگه در حال فرارم اگه باخته در قمارم

اگه موجی بی قرارم اگه ساحلی ندارم

هنوزم من آخرین تیر توی ترکش بهارم

منتظر باید بمونم زنده ام از انتظارم

انتظارم فقط اینه که به جای قهر و کینه

من صدای عشق باشم از مدینه تا مدینه

آخرین صدای عاشق شرح ماجرای عاشق

منم و صدای خستم نی بینوای عاشق

جاده ام تا ابدیت به تنم غبار غربت

کوله بار من روایت از نیستان شکایت

اگه دل سنگ زمین بود حرف من کی دلنشین بود

عشق به من گفت که بخونم که صدای آخرین بود

عشق به من گفت که بخونم منتظر باید بمونم

حرفشو به گوش دنیا به همه جا برسونم

اگه آخرین مسافر اگه آخرین سوارم

اگه آخرین سوار جاده های انتظارم

اگه با جرم صداقت به صلیب روزگارم

هنوزم من آخرین تیر توی ترکش بهارم

میدونم صدام غمینه حنجره ام زخمی ترینه

اما از دولت عشقه که صدام به دل میشینه

انتظارم فقط اینه که به جای قهر و کینه

من صدای عشق باشم از مدینه تا مدینه

دانلود آهنگ آخرین سوار از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید