آهنگ آذربایجان از داریوش

آهنگ آذربایجان از داریوش که در قالب آلبوم دوباره میسازمت وطن منتشر شد.

آذر آبادگان من آذر آبادگان من

مگر بی تو می شود، زمزمه ارس شنید

آهنگ آذربایجان از داریوش

مگر بی تو می شود به معنای وطن رسید

آنکه دلش می زند ، نبض جدایی در باد

با او سخن می گویم ، تا نگهدارد به یاد

آذرآبادگان من، جان جانان من است

قیمت خون ارس، رگ ایران من است

خانه شمس و زرتشت آبروی میهن است

چه نزدیک تو باشم، چه در غربت غریب و دور

تو را نمی دهم ز دست، ای مرز عشق و شعر و شور

مگر بی تو می شود، زمزمه ارس شنید

مگر بی تو می شود به معنای وطن رسید

دانلود آهنگ آذربایجان از داریوش : دانلود

 

دیدگاه خود را بگذارید