آهنگ آسمون از داریوش

آهنگ آسمون از داریوش که در قالب آلبوم انسان (فتانه) منتشر شد.

روحم آزرده مرا وسوس بیهوده مکن

دگر این لحظه تن پاک من آلوده مکن

آهنگ آسمون از داریوش

یاریم کن که رود از یادم

غم دیرینه این خاطره ها

شوق پرواز سراپای مرا میکشد

از پس این پنجره ها

پیش رویم بگشا پنجره ای

که از آن پنجره پرواز کنم

روحم از قید تن آسوده شود

هستی دیگری آغاز کنم

آسمون ابراتو بردار و برو

دیگه تنها منو بگذار و برو

آسمون اخماتو وا کن آبی شو

آسمون آفتابی شو آفتابی شو

آسمون غرق به خونه دل من

آسمون دشت جنون دل من

تک و تنها توی دنیای بزرگ

آسمون بی همزبونه دل من

آسمون مرده دیگه مهر و وفا

عزم ما پر شده از رنگ و ریا

نه محبت میشه پیدا نه صفا

آسمون قهره دیگه از ما خدا

آسمون قهره دیگه از ما خدا

آسمون کاشکی که میشد بپرم

تو دل آبی تو خونه کنم

کاشکی میشد مثال ابرای تو

زار زار گریه مستونه کن

آسمون غرق به خونه دل من

آسمون دشت جنون دل من

تک و تنها توی دنیای بزرگ

آسمون بی همزبونه دل من

شوق پرواز سراپای مرا میکشد،

از پس این پنجره ها

پیش رویم بگشا پنجره ای

که از آن پنجره پرواز کنم

روحم از قید تن آسوده شود

هستی دیگری آغاز کنم

دانلود آهنگ آسمون از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید