آهنگ آسمون با منو تو قهره دیگه از داریوش

تو رو بی من، من رو دور از تو گذاشته چی بگم با من و تو دنیا چه کرده

آسمون با من و تو قهر دیگه هر کدوم از ما تو یک شهر دیگه

تو دلم این همه غم جا نمی‌گیره چی بجز غم داره اون دل که اسیره

گفتی از یاد میره این غمها یه روزی تو دلم ریشه دوونده دیگه دیره

آهنگ آسمون با منو تو قهره دیگه از داریوش

آسمون با من و تو قهر دیگه هر کدوم از ما تو یک شهر دیگه

تو می‌گی نامه نوشتی نرسیده از تو یه خط یا نشون هیچکی ندیده

منم امشب واسه تو نامه نوشتم اما اشکهام همه رو نامه چکیده

تو می‌گی نامه نوشتی نرسیده از تو یه خط یا نشون هیچکی ندیده

منم امشب واسه تو نامه نوشتم اما اشکهام همه رو نامه چکیده

اما اشکهام همه رو نامه چکیده آسمون با من و تو قهر دیگه

هر کدوم از ما تو یک شهر دیگه شبهامون آخ که چه تاریک وچه سرده

دلهامون جای غمه لونه درده تو رو بی من، من رو دور از تو گذاشته

چی بگم با من و تو دنیا چه کرده آسمون با من و تو قهر دیگه

هر کدوم از ما تو یک شهر دیگه آسمون با من و تو قهر دیگه

هر کدوم از ما تو یک شهر دیگه

دانلود آهنگ آسمون با منو تو قهره دیگه از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید