آهنگ آهای تو از بنیامین

f دانلود آهنگ بنیامین بهادری آهای تو

آی تو ، با تو ام ، آهای تو ، وای تو

تو چرا با من راه نمیای ، تو

دلم می خواد بشم پا به پای تو

مگه آلبوم ، گریه ، نامه ، عاشق نمی خوای تو

آی تو ، وای تو ، آهای تو

آی تو ، وای تو ، آهای تو

آهای تو ، آهای تو ، آهای تو ، آهای تو

آهای تو ، آهای تو ، آهای تو ، آهای تو

آهای تو ، آهای تو ، آهای

تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا می دونه که من تو رو

تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا می دونه که من تو رو

تو رو من ، من تو رو ، تو رو من ، من تو رو دوست دارمت

تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا می دونه که من تو رو

تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا می دونه که من تو رو

تو رو من ، من تو رو ، تو رو من ، من تو رو دوست دارمت

نمی دونم تو چی از دنیا می خوای ، تو

من که از دنیا فقط تو رو می خوام ، تو

نمی دونم تو چی از خدا می خوای ، تو

من که از خدا فقط تو رو می خوام

تو رو من ، تو رو من ، تو رو من

من تو رو ، من تو رو ، من تو رو

تو رو من ، تو رو من ، تو رو من

من تو رو ، من تو رو ، من

تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا می دونه که من تو رو

تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا می دونه که من تو رو

تو رو من ، من تو رو ، تو رو من ، من تو رو دوست دارمت

تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا می دونه که من تو رو

تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا می دونه که من تو رو

تو رو من ، من تو رو ، تو رو من ، من تو رو دوست

دوست دارمت ، دوست دارمت

دوست دارمت ، دوست دارمت

دوست دارمت ، دوست دارمت

دوست دارمت ، دوست دارمت

 

 

دانلود آهنگ آهای تو از بنیامین : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید