آهنگ آواز دیلمان از محمدرضا شجریان

آهنگ آواز دیلمان از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم غوغای عشقبازان منتشر شد.

ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی

دودم به سر برآمد زین آتش نهانی

آهنگ آواز دیلمان از محمدرضا شجریان

ای بر در سرایت غوغای عشقبازان

همچون برآب شیرین، آشوب کاروانی

تو فارغیو عشقت بازیچه می نماید

تا خرمنت نسوزد

احوال ما ندانی

شهر آن توست و شاهی

فرمای هر چه خواهی

گر بی عمل به بخشی

ور بی گنه، برانی

گر بی عمل به بخشی

ور بی گنه برانی

دانلود آهنگ آواز دیلمان از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید