آهنگ آواز پری ها از داریوش

آهنگ آواز پری ها از داریوش که در قالب آلبوم معجزه خاموش منتشر شد.

شعله زد عشق و من از نو نو شدم پر شدم از عشق تو مملو شدم

شوق شیدایی مرا از من گرفت من به خود برگشتم از تو تو شدم

آه ، با تو من چه رعنا می شوم آه ، از تو من چه زیبا می شوم

عطر لبخنده خدا می گیرم و شکل آواز پری ها می شوم

آهنگ آواز پری ها از داریوش

با تو من هم جامه ی شب می شوم هم طپش با گرگره تب می شوم

با تو من هم بستره گلبرگ ها از شکفتن ها لبالب می شوم

شعله زد عشق و من از نو نو شدم پر شدم از عشق تو مملو شدم

شوق شیدایی مرا از من گرفت من به خود برگشتم از تو تو شدم

آه ، با تو من چه رعنا می شوم آه ، از تو من چه زیبا می شوم

عطر لبخنده خدا می گیرم و شکل آواز پری ها می شوم

آه ، هستی جز تمنای تو نیست آه ، لذت جز تماشای تو نیست

یک نفس دور از تو باشم ، مرده ام زندگی جز مرگ در پای تو نیست

شعله زد عشق و من از نو ، نو شدم پر شدم از عشق تو

مملو شدم شوق شیدایی مرا از من گرفت من به خود برگشتم از تو تو شدم

آه ، با تو من چه رعنا می شوم آه ، از تو من چه زیبا می شوم

عطر لبخنده خدا می گیرم و شکل آواز پری ها می شوم

دانلود آهنگ آواز پری ها از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید