آهنگ آی عاشقا از عارف

آهنگ آی عاشقا از عارف که در قالب آلبوم امینه منتشر شد.

گفتی دلا شکسته

کشتی به گل نشسته

راه بهشتو بستن

دروازه های بسته

آهنگ آی عاشقا از عارف

دروازه های بسته

من رو موهات نوشتم

گندم دسته دسته

انگور خوشه خوشه

عاشقت هست و مسته

عاشقت هست و مسته

قبله هنوز یه قبله س

روز مال روزگاره

دنیا هنوز تو دست

چشمای مست یاره

مرد صبور عاشق

داد می زنه بهاره

آی عاشقا نترسین

عاشقی برقراره

عاشقی برقراره

کی کی کی کی

کی گفته برده از یاد

قول و قرار عشقو

کی کی کی کی

کی به خزون سپرده

عشق و بهار عشقو

اسم ستیز آوردن

بزن و بریز آوردن

عشقو کی برده از یاد

خنجر تیز آوردن

قبله هنوز یه قبله س

روز مال روزگاره

دنیا هنوز تو دست

چشمای مست یاره

مرد صبور عاشق

داد می زنه بهاره

آی عاشقا نترسین

عاشقی برقراره

عاشقی برقراره

دانلود آهنگ آی عاشقا از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید