آهنگ از همون جاده بیا از حسن شماعی زاده

آهنگ از همون جاده بیا از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم خداحافظ منتشر شد.

از همون جاده بیا از همون جاده بیا

از همون جاده ای که بوی گل و ترانه داره تو و چشمات و تو زندگیم میاره

از همون جاده ای که یه خط سبز گل نشونه تو رو باز به غربت من میرسونه

آهنگ از همون جاده بیا از حسن شماعی زاده

از همون جاده بیا از همون جاده بیا

آخ میترسم که یه جاده ی غریبه تو رو باز دورتر و دورتر کنه از من

واسه من سخته دیگه با تو نبودن واسه من سخته دیگه از تو گذشتن

آخ میترسم که تو خسته باشی از من من میخوام دلم وفادار تو باشه

پشت تنهایی و این درد غریبی من میخوام لحظه ی دیدار تو باشه

تو به من برس که دستام از تو دور از همون جاده بیا که خط نور

از همون جاده بیا از همون جاده بیا

از همون جاده بیا که آخرش خونه ی قلب من و خونه ی عشق

از همون جاده که هر مسافرش یه دلی داره که دیوونه ی عشق

تو به من برس که دستام از تو دور از همون جاده بیا که خط نور

دانلود آهنگ از همون جاده بیا از حسن شماعی زاده : دانلود 

دیدگاه خود را بگذارید