آهنگ الا کلنگ از حسن شماعی زاده

آهنگ الا کلنگ از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم آوازه خوان نه آواز منتشر شد.

اینقده با اون ابروهات, اینقده با اون ابروهات, اینقده با اون ابروهات

الا کلنگ بازی نکن, آخر دیوونت میشمو, اینقده تنازی نکن

آهنگ الا کلنگ از حسن شماعی زاده

اینقده با اون ابروهات, الا کلنگ بازی نکن, آخر دیوونت میشمو, اینقده تنازی نکن

با اون چشمای خرماییت, این قدر آتیش نسوزون

ما نمی خوام, ما نمی یام, اینقده ما رو نچزون

ما نمی خوام, ما نمی یام, اینقده ما رو نچزون

اینقده با اون ابروهات, الا کلنگ بازی نکن, آخر دیوونت میشمو, اینقده تنازی نکن

دوست دارم, دوست دارم, فقط اینه گناه من, گفتم بهت آشقتم, همین شدش اشتباه من

تا فهمیدی حس منو, بازی در اُوردی واسم, از اون به بعد یک عالمه بهونه اُوردی واسم

اینقده با اون ابروهات, اینقده با اون ابروهات, اینقده با اون ابروهات

الا کلنگ بازی نکن, آخر دیوونت میشمو, آخر دیوونت میشمو, آخر دیوونت میشمو, اینقده تنازی نکن

دوست دارم, دوست دارم, فقط اینه گناه من, گفتم بهت آشقتم, همین شدش اشتباه من

تا فهمیدی حس منو, بازی در اوردی واسم, از اون به بعد یک عالمه بهونه اُوردی واسم

جمله ی دوست دارمو شنیدی از زبون من, جمله ی دوست دارمو شنیدی از زبون من

حالا همین یک کلمه شده بلای جون من, حالا همین یک کلمه شده بلای جون من

اینقده با اون ابروهات, الا کلنگ بازی نکن, آخر دیوونت میشمو, اینقده تنازی نکن

اینقده با اون ابروهات, الا کلنگ بازی نکن, آخر دیوونت میشمو, اینقده تنازی نکن

دانلود آهنگ الا کلنگ از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید