آهنگ الهی شکر از داریوش

آهنگ الهی شکر از داریوش که در قالب آلبوم اشک منتشر شد.

همدم پاک مقدس، ای که از قام دل و اهل صفایی

توی این بی نفسی تو واسه من مثل هوایی

آهنگ الهی شکر از داریوش

ای تو خورشید به شب من

وقتی که سایه ی غم پوست تنم دوخت

تو به داد من رسیدی، تو سکوت بی صدایی

الهی شکر، الهی شکر

این که تو غربت ، تو به داد من رسیدی

الهی شکر، الهی درد

نکشی ای که به روح من دمیدی

واسه این شبزده خاکی، درد دل صداقت تو

دیگه هیچ چیزی نمونده، بهتر از عبادت تو

واسه این در به در پیر، تشنه ی حمایت تو

اسم تو تکیه کلام، هر شب حکایت تو

الهی شکر، الهی شکر

این که تو غربت، تو به داد من رسیدی

الهی شکر، الهی درد

نکشی ای که به روح من دمیدی

واسه این شبزده خاکی، غرقه ی اصالت تو

دیگه هیچ چیزی نمونده، بهتر از نیابت تو

همنفس شکرت الهی، مردم از نجابت تو

تو همه قبله ی عالم، ما همه زیارت تو

الهی شکر ، الهی شکر

این تو بودی، که به داد من رسیدی

الهی شکر ، الهی درد

نکشی ای که به روح من دمیدی

الهی شکر، الهی شکر

الهی شکر

دانلود آهنگ الهی شکر از داریوش : دانلود 

دیدگاه خود را بگذارید