آهنگ اینجا چراغی روشنه از داریوش

آهنگ اینجا چراغی روشنه از داریوش که در قالب آلبوم دنیای این روزای من منتشر شد.

هر جا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه

ای ترس تنهای من اینجا چراغی روشنه

آهنگ اینجا چراغی روشنه از داریوش

اینجا یکی از حس شب احساس وحشت می کنه

هرروز از فکر سقوط با کوه صحبت می کنه

جایی که من تنها شدم شب قبله گاهه آخره

اینجا تو این قطب سکوت

کابوس طولانی تره

من ماه میبینم هنوز این کور سوی روشنه

اینقدر سو سو می زنم شاید یه شب دیدی منو

هرجا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه

ای ترس تنهای من اینجا چراغی روشنه

اینجا یکی از حس شب احساس وحشت می کنه

هر روز از فکر سقوط با کوه صحبت می کنه

دانلود آهنگ اینجا چراغی روشنه از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید