آهنگ ای ایران از اندی

ای ایران ای مرز پر گهر

ای خاکت سرچشمه هنر

Image result for ‫آهنگ ملی پوش ها از اندی‬‎

دور از تو اندیشه بدان

پاینده مانی تو جاودان

ای ایران ای مرز پر گهر

ای خاکت سرچشمه هنر

دور از تو اندیشه بدان

پاینده مانی تو جاودان

ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم

جان من فدای خاک پاک میهنم

مهر تو چون شد پیشه ام

دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما

پاینده باد خاک ایران ما

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما

پاینده باد خاک ایران ما

دانلود آهنگ ای ایران از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید