آهنگ ای ایران از عارف

آهنگ ای ایران از عارف که در قالب آلبوم بازگشت منتشر شد.

هر چی میخوام اسم وطن نیارم

باز میبینم جز اون چیزی ندارم

آهنگ ای ایران از عارف

وطن وطن میکنم و میدونم

آخرشم جونمو روش میذارم

هر چی بگم کم داره باز یه چیزی

باز میبینم جاش خالیه عزیزی

فقط میگم که هر چی هست اسیریست

در بدری بی کسی و غریبیست

آدما که درد وطن ندارن

بپرس ببین پس کین و چی دارن

بپرس ببین قبلشون از کدوم راست

اونا که ایرانمو دوست ندارن

سر روی مهر خاک کی میذارن

بی وطنی لایق دشمنامون

بذار که تا یکی بشه صدامون

دلم می خواد یه روز بیاد بتونم

تو کوچمون مست کنم و بخونم

تو کوچمون مست کنم و بخونم

داد بزم ای ایران ایران جونم

رو پرچمت چکیده رنگ خونم

سرود آزادی برات می خونم

از تو قفس آزاد میشی می دونم

آدما که درد وطن ندارن

بپرس ببین پس کین و چی دارن

بپرس ببین قبلشون از کدوم راست

اونا که ایرانمو دوست ندارن

سر روی مهر خاک کی میذارن

هر چی میخوام اسم وطن نیارم

باز میبینم جز اون چیزی ندارم

وطن وطن میکنم و میدونم

آخرشم جونمو روش میذارم

هر چی بگم کم داره باز یه چیزی

باز میبینم جاش خالیه عزیزی

فقط میگم که هر چی هست اسیریست

در بدری بی کسی و غریبیست

آدما که درد وطن ندارن

بپرس ببین پس کین و چی دارن

بپرس ببین قبلشون از کدوم راست

اونا که ایرانمو دوست ندارن

سر روی مهر خاک کی میذارن

دانلود آهنگ ای ایران از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید