آهنگ بارون اومد از حسن شماعی زاده

آهنگ بارون اومد از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم گل های خیس منتشر شد.

بارون اومد بارون اومد خورشید از پشت ابر بیرون اومد

بیرون اومد عطر تو با تن ابر خسته گریون اومد

آهنگ بارون اومد از حسن شماعی زاده

تو چشمات بهارم اومد بارون اومد بارون اومد

دلم از غصه ها بیرون اومد بیرون اومد

اشک تو دونه ای از موج عشق تو فصل غم

تو چشمات بهارم اومد

ببار بارون ببار بارون برای ما مهمون اومد

هنوزم شب ما چون زلفت سیاهه

به صبح سپیده از چشمات یه راهه

دو دستات عبور عشقه تا نهایت

دو خط شکسته از آغاز به آخر

دو چشمات حدیث یک دنیا صداقت

تو فرمان عشقی بخون این حکایت

ببار بارون ببار بارون برای ما مهمون اومد

دانلود آهنگ بارون اومد از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید