آهنگ ببین چه کردی از احمد آزاد

https://persian-fa.ir/wp-content/uploads/2019/02/D8A7D8ADD985D8AF-D8A2D8B2D8A7D8AF-6-3.jpg

چو در کاشانه ی دل خانه کردی خانه کردی

دل آباد من ویرانه کردی

ببین چه کردی ببین چه کردی

ببین چه کردی ببین چه کردی

چو در چشمان خون بارم نشستی

جهان در دیده ام افسانه کردی

جهان در دیده ام افسانه کردی

ببین چه کردی ببین چه کردی

ببین چه کردی ببین چه کردی

مرا جا در شمار عاقلان بود

مرا جا در شمار عاقلان بود

به یک ناز نگه دیوانه کردی

به یک ناز نگه دیوانه کردی

ببین چه کردی ببین چه کردی

ببین چه کردی ببین چه کردی

به خاموشی و بی تابی و مستی

به خاموشی و بی تابی و مستی

مرا دلداده چون پروانه کردی

مرا دلداده چون پروانه کردی

ببین چه کردی ببین چه کردی

ببین چه کردی ببین چه کردی

به گریه عقده از غم ها گشودم

به گریه عقده از غم ها گشودم

چو بر هر چین زلفت شانه کردی

چو بر هر چین زلفت شانه کردی

ببین چه کردی ببین چه کردی

ببین چه کردی ببین چه کردی

شانه بر زلفت مزن ترسم که مویت بشکند

شانه بر زلفت مزن

شانه بر زلفت مزن ترسم که مویت بشکند

تار موی توست

تار موی توست اما رشته ی جان من است

چو در کاشانه ی دل خانه کردی خانه کردی

دل آباد من ویرانه کردی ببین چه کردی

چو در کاشانه ی دل خانه کردی خانه کردی

دل آباد من ویرانه کردی ببین چه کردی

ببین چه کردی ببین چه کردی

ببین چه کردی ببین چه کردی

 

 

دانلود آهنگ ببین چه کردی از احمد آزاد : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید