آهنگ برادر جان از داریوش

آهنگ برادر جان از داریوش که در قالب آلبوم فریاد زیر آب منتشر شد.

برادر جان نمیدونی چه دلتنگم

برادر جان نمیدونی چه غمگینم

نمیدونی . نمیدونی . برادر جان

گرفتار کدوم طلسم و نفرینم

آهنگ برادر جان از داریوش

نمی دونی چه سخته در به در بودن

مثل طوفان همیشه در سفر بودن

برادر جان . برادر جان . نمیدونی

چه تلخه وارث درد پدر بودن

دلم تنگه برادر جان

برادر جان دلم تنگه

دلم تنگه از این روزهای بی امید

از این شبگردیهای خسته و مایوس

از این تکرار بیهوده دلم تنگه

همیشه یک غم و یک درد و یک کابوس

دلم تنگه برادر جان

برادر جان دلم تنگه

دلم خوش نیست . غمگینم برادر جان

از این تکرار بی رویا و بی لبخند

چه تنهایی غمگینی . که غیر از من

همه خوشبخت و عاشق . عاشق و خرسند

به فردا دلخوشم . شاید که با فردا

طلوع خوب خوشبختی من باشه

شبو با رنج تنهایی من سر کن

شاید فردا روز عاشق شدن باشه

دلم تنگه برادر جان

برادر جان دلم تنگه

دانلود آهنگ برادر جان از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید