آهنگ بشکن آهسته از حسن شماعی زاده

آهنگ بشکن آهسته از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم خداحافظ منتشر شد.

شاخه تنهایی من تو زمستون زیر بارون

به هوایت میشکوفه که بذاریش توی گلدون

آهنگ بشکن آهسته از حسن شماعی زاده

از تو گلدونت عزیزم عطر تنهایی میریزم

از تو گلدونت عزیزم عطر تنهایی میریزم

شاخه تنهاییم رو وقت چیدن بشکن آهسته

بشکن آهسته

تا شکوفه هام نریزن بشکن آهسته

بشکن آهسته

شاخه تنهایی من

به شکوفایی نشسته

تا بچینیش پیشت هست و

خم شده واست شکسته

از توی دستات عزیزم عطر تنهایی میریزم

از توی دستات عزیزم عطر تنهایی میریزم

شاخه تنهاییم رو وقت چیدن بشکن آهسته

بشکن آهسته

تا شکوفه هام نریزن بشکن آهسته

بشکن آهسته

گر چه میلرزه دلم از سوز و سرمای زمستون

واسه ی تو میشکوفم با صفای نو بهارون

پر گلبرگهام میشه توی هوایت

هی میرم بر باد ومیریزم به پایت

گشته پرپر با نسیم اون نفسهاتم

با نفسهاتم

عطر پیچیده تو غوغای تمناتم

با نفسهاتم

شاخه تنهایی من

به شکوفایی نشسته

تا بچینیش پیشت هست و

خم شده واست شکسته

از توی دستات عزیزم عطر تنهایی میریزم

از توی دستات عزیزم عطر تنهایی میریزم

شاخه تنهاییم رو وقت چیدن بشکن آهسته

بشکن آهسته

تا شکوفه هام نریزن بشکن آهسته

بشکن آهسته

دانلود آهنگ بشکن آهسته از حسن شماعی زاده : دانلود 

دیدگاه خود را بگذارید