آهنگ بهترین بهانه از عارف

آهنگ بهترین بهانه از عارف که در قالب آلبوم سلطان قلبها منتشر شد.

مثل نسیم امید تو دشت غمها تویی میبری ظلمت شبها

تو قاصد بهاری با دست مهربونت میاری خنده رو لبها

آهنگ بهترین بهانه از عارف

واسه پرواز شب عشق بهترین بهانه ای تو

تا که بشکنم سکوتو آخرین ترانه ای تو

تو لحظه ی رویشی به فصل خشک گیاه امید زندگی هستی

تو هر ترانه ی من مثل یه حرف تازه توی خاطرم نشستی

جون میگیره نفسهام با گرمی نفسهات تو ی فصل سرد مردن

پاک میکنی عزیزم با دست مهربونت گرد غم رو از تن من

تو مثل قصه عشقی شادی روح بهاری

گل شوق بوسه هارو رو لبای من میزاری

تو لحظه ی رویشی به فصل خشک گیاه امید زندگی هستی

تو هر ترانه ی من مثل یه حرف تازه توی خاطرم نشستی

دانلود آهنگ بهترین بهانه از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید