آهنگ بیهوده نبوده از اندی (ریمیکس)

رو غبار پشت شیشه
اسم خوبتو نوشتم

Related image

مثل هر روز و همیشه
اینه انگار سرنوشتم
رو تن سرد درختها
اسممون رو هک میکردم
به امید روز دیدار
به تو هرگز شک نکردم
بگو بیهوده نبوده
اگه عاشق تو بودم
نگو عمر من تباه شد
اگه اسم تورو خوندم
نگو اشتباه میکردم
همش از رو سادگی بود
نگو عشق ما تموم شد
که تو دستات زندگی بود
که تو دستات زندگی بود
ماهیهای توی دریا
قصه منو میدونن
مرغهای تو آسمونها
از غم دلم میخونن
حتی گلهای تو باغچه
راز عشقمو شنیدن
ماه و آسمون و خورشید
اشکهای چشامو دیدن
بگو بیهوده نبوده
اگه عاشق تو بودم
نگو عمر من تباه شد
اگه اسم تورو خوندم
نگو اشتباه میکردم
همش از رو سادگی بود
نگو عشق ما تموم شد
که تو دستات زندگی بود
که تو دستات زندگی بود
من غرورمو شکستم
پای عشق تو نشستم
توی اوج بیقراری
دل به هیچ کسی نبستم
دل زدم به موج دریا
تا به عشق تو رسیدم
چشم به امید تو بستم
تا به ابرها پرکشیدم
بگو بیهوده نبوده
اگه عاشق تو بودم
نگو عمر من تباه شد
اگه اسم تورو خوندم
نگو اشتباه میکردم
همش از رو سادگی بود
نگو عشق ما تموم شد
که تو دستات زندگی بود
که تو دستات زندگی بود
بگو بیهوده نبوده
اگه عاشق تو بودم
نگو عمر من تباه شد
اگه اسم تورو خوندم
نگو اشتباه میکردم
همش از رو سادگی بود
نگو عشق ما تموم شد
که تو دستات زندگی بود
که تو دستات زندگی بود

 

 

دانلود ریمیکس آهنگ بیهوده نبوده از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید