آهنگ بی ستاره از حسن شماعی زاده

آهنگ بی ستاره از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم زنده باد عشق منتشر شد.

بعد از اون که تو دیگه عاشقی تو بمن نگوفتی

به کی گفتی به کی گفتی به کی گفتی

وقتی که رقیب من گفت که پریشون نگاته

تو چی گفتی تو چی گفتی تو چی گفتی

آهنگ بی ستاره از حسن شماعی زاده

بگو که سر رو شونه هاش نزاشتی

بگو که قد من دوستش نداشتی

آخ بگو اشک چشماتو ندیده

مثل من گل اشکاتو نچیده

آخ بگو دست روی موهات نکشیده

دست روی موهات نکشیده

دست روی موهات نکشیده

حالا با اشک تمنا من بی تو بی ستاره

می گم عشق من تو باید مال من باشی دوباره

آره عشق من تو باید مال من باشی دوباره

لحضه ها رد می شنو یه لحضه بی عشق تو نیستم

اگه عشقت نباشه من دیگه عاشق بشو نیستم

لحضه ها رد می شنو یه لحضه بی عشق تو نیستم

اگه عشقت نباشه من دیگه عاشق بشو نیستم

تو خداحافظی کردی گفتی که موقع کوچه

گریه کردم که خدایا همه چی هی چو پوچه

دلمو من به تو دادم دیگه هم خونه دردم

من دیگه رفته به بادم پی توکجا بگردم

حالا با اشک تمنا من بی تو بی ستاره

می گم عشق من تو باید مال من باشی دوباره

آره عشق من تو باید مال من باشی دوباره

بعد از اون که تو دیگه عاشقی تو بمن نگوفتی

به کی گفتی به کی گفتی به کی گفتی

وقتی که رقیب من گفت که پریشون نگاته

تو چی گفتی تو چی گفتی تو چی گفتی

بگو که سر رو شونه هاش نزاشتی

بگو که قد من دوستش نداشتی

آخ بگو اشک چشماتو ندیده

مثل من گل اشکاتو نچیده

آخ بگو دست روی موهات نکشیده

دست روی موهات نکشیده

دست روی موهات نکشیده

حالا با اشک تمنا من بی تو بی ستاره

می گم عشق من تو باید مال من باشی دوباره

آره عشق من تو باید مال من باشی دوباره

دانلود آهنگ بی ستاره از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید