آهنگ بی قرار از حبیب

آهنگ بی قرار از حبیب که در قالب آلبوم خورشید خانم منتشر شد.

دوباره مست و سرخوش از می مرد افکن عشقم

ندارم باکی از مردن که من روئین تن عشقم

تو آسمون عشقم دوباره دوباره اومده یک ستاره ستاره

دلم چه بی قراره دلم چه بی قراره

آهنگ بی قرار از حبیب

تو این هوای بی کسی پیدا شده همنفسی

خوبه که در این لحظه ها به داد این دل برسی

گلای سرخ آرزو روئیده در مسیر عشق

پر شده لحظه های من از عطر دلپذیر عشق

تو این هوای بی کسی پیدا شده همنفسی

خوبه که در این لحظه ها به داد این دل برسی

گلای سرخ آرزو روئیده در مسیر عشق

پر شده لحظه های من از عطر دلپذیر عشق

دانلود آهنگ بی قرار از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید