آهنگ تصنیف آه باران از محمدرضا شجریان

آهنگ تصنیف آه باران از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم آه باران منتشر شد.

ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید، ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید

این گیسو پریشان کرده، بید وحشی باران

آهنگ تصنیف آه باران از محمدرضا شجریان

یا نه، دریایی است گویی واژگونه، بر فراز شهر

شهر سوگواران، شهر سوگواران

ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید

ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید، این گیسو پریشان کرده، بید وحشی باران

یا نه، دریایی است گویی واژگونه، بر فراز شهر

شهر سوگواران، شهر سوگواران

هر زمانی که فرو می بارد از حد بیش

ریشه در من می دواند پرسشی پیگیر با تشویش

رنگ این شب های وحشت را تواند شست آیا، از دل یاران، از دل یاران

چشم ها و چشمه ها خشکند، روشنی ها محو در تاریکی دلتنگ

همچنانکه نام ها در ننگ، همچنانکه نام ها در ننگ

هر چه پیرامون ما غرق تباهی شد، غرق تباهی شد

آه باران، آه باران، ای امید جان بیداران، ای امید، ای امید جان بیداران

بر پلیدی ها که ما عمری است در گرداب آن غرقیم

آیا چیره خواهی شد، چیره خواهی شد

بر پلیدی ها، بر پلیدی ها که ما عمری است در گرداب آن غرقیم

آیا چیره خواهی شد آه باران

دانلود آهنگ تصنیف آه باران از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید