آهنگ تصنیف بهار دلکش از محمدرضا شجریان

آهنگ تصنیف بهار دلکش از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم دلکش منتشر شد.

بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد

از آن دلبر دمی به فکر ما نباشد

آهنگ تصنیف بهار دلکش از محمدرضا شجریان

در این بهار ای صنم بیا و آشتی کن

که جنگ و کین با من حزین روا نباشد

صبحدم بلبل، بر درخت گل خدا، به خنده می گفت

نازنینان رامه جبینان را خدا، وفا نباشد

اگر که با این دل حزین تو عهد بستی

حبیب من، با رقیب من چرا نشستی

چرا دلم را عزیز من از کینه خستی

اگر که با این دل حزین تو عهد بستی

عزیز من، با رقیب من چرا نشستی

چرا دلم را عزیز من از کینه خستی

بیا در برم از وفا یک شب، ای مه نخشب

تازه کن عهدی خدا که بر شکستی

بیا در برم از وفا یک شب، ای مه نخشب

تازه کن عهدی جانم که بر شکستی

دانلود آهنگ بهار دلکش از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید