آهنگ تصنیف شب وصل از محمدرضا شجریان

آهنگ  تصنیف شب وصل از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم آهنگ وفا (به همرای همایون) منتشر شد.

به شب وصلت جانا دیوانه شدم

ابه شمع رویت جانا پروانه شدم، جانا پروانه شدم

آهنگ تصنیف شب وصل از محمدرضا شجریان

به مه روی تو من جانا حیران و ماتم

زغم عشق تو شد جانا صبر و ثباتم

به حال من نگر دلبر دلبر زار و نزارم جانا زار و نزارم

شیدای تو ام، تاج سرم بیا به سرم

رسوای تو ام، چشم ترم بنشین به برم

عاشقم کردی جانا دلم را بردی

به زلف سرکجت دلبر دلبر گم شده دلم، جانا گم شده دلم

به ماه عارضت دلبر دلبر حل کن مشکلم، جانا حل کن مشکلم

شیدای تو ام، تاج سرم بیا به سرم

رسوای تو ام، چشم ترم بنشین به برم

عاشقم کردی جانا، دلم را بردی

به زلف سرکجت دلبر دلبر گم شده دلم، جانا گم شده دلم

به ماه عارضت دلبر دلبر حل کن مشکلم، جانا حل کن مشکلم

به شب وصلت جانا دیوانه شدم

به شمع رویت جانا پروانه شدم، جانا پروانه شدم

به مه روی تو من جانا حیران و ماتم

زغم عشق تو شد جانا صبر و ثباتم

به ماه عارضت دلبر دلبر حل کن مشکلم

جانا حل کن مشکلم، جانا حل کن مشکلم

دانلود آهنگ تصنیف شبه وصل از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید