آهنگ تصنیف چهار باغ از محمدرضا شجریان

آهنگ تصنیف چهار باغ از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم بهار دلکش منتشر شد.

چه شود به چهره زرد من

نظری برای خدای کنی

آهنگ تصنیف چهار باغ از محمدرضا شجریان

که اگر کنی همه درد من

به یکی نظاره دوا کنی

تو شهی و کشور جان تو را

تو مهی و جان جهان تو را

ز ره کرم چه زیان تو را

که نظر به حال گدا کنی

تو کمان کشیده و در کمین

که زنی به تیرم و من غمین

همه غمم بود از همین

که خدا نکرده خطا کنی

دانلود آهنگ چهار باغ از محمدرضا ش

دانلود آهنگ تصنیف چهار باغ از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید