آهنگ تو اگه با من باشی از عارف

تو اگه با من باشی,قلبت می میره

گرمی قلب تورو دستام می گیره

آهنگ تو اگه با من باشی از عارف

چی می شد اگه تورو,زودتر میدیدم

حالا می بینم تورو,ولی خیلی دیره

بین ما یه عالمه,راه درازه

دل من باید با این,دوری بسازه

بین ما یه عالمه,راه درازه

دل من باید با این,دوری بسازه

من بهارو توی قصه ها شنیدم

تا حالا صدتا خزون سردو دیدم

تو هنوز اول این راه درازی

ولی من به آخر جاده رسیدم

تو اگه با من باشی,قلبت می میره

گرمی قلب تورو دستام می گیره

چی می شد اگه تورو,زودتر میدیدم

حالا می بینم تورو ولی خیلی دیره

بین ما یه عالمه,راه درازه

دل من باید با این,دوری بسازه

بین ما یه عالمه,راه درازه

دل من باید با این,دوری بسازه

وقتی من می گم نمی خوام تو بمونی

دل من می گه بمون با بی زبونی

من دوست دارم ولی بهت نمی گم

دست سردمو به دست تو نمی دم

تو اگه با من باشی قلبت می میره

گرمی قلب تورو دستام می گیره

چی می شد اگه تورو,زودتر می دیدم

حالا می بینم تورو ولی خیلی دیره

بین ما یه عالمه,راه درازه

دل من باید با این,دوری بسازه

بین ما یه عالمه,راه درازه

دل من باید با این,دوری بسازه

دانلود آهنگ تو اگه با من باشی از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید