آهنگ تیکه تیکه کردی از آرش

Image result for ‫آرش‬‎

بیا تو خودت بیا تو

فقط تو بیا پلوی من

نگاتو صداتو لباتو می خوام برای من

بیا تو پهلوی من

نگاتو می خوام با من

صداتو دوس دارم

تیکه تیکه کردی دل منو

سر به سرم نذار دیگه دیگه می خوامت

تیکه تیکه بردی دل منو

در به درم کردی تو رو تو رو می خوامت(۲)

بیا تو خودت بیا تو

فقط تو بیا پلوی من

نگاتو صداتو لباتو می خوام برای من

بیا تو پهلوی من

نگاتو می خوام با من

صداتو دوس دارم

تیکه تیکه کردی دل منو

سر به سرم نذار دیگه دیگه می خوامت

تیکه تیکه بردی دل منو

در به درم کردی تو رو تو رو می خوامت(۲)

تیکه تیکه کردی دل منو

سر به سرم نذار دیگه دیگه می خوامت

تیکه تیکه بردی دل منو

در به درم کردی تو رو تو رو می خوامت(۲)

تیکه تیکه کردی دل منو

تیکه تیکه بردی دل منو

 

 

دانلود آهنگ تیکه تیکه کردی از آرش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید