آهنگ جناق از حسن شماعی زاده

آهنگ جناق از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم خداحافظ منتشر شد.

ای شاخه ی پر گل قشنگم

چرا تو رو میبینم سرخ میشه رنگم

رنگ سرخ اخه کار میده دستم

مردم میبینن عاشقت هستم

آهنگ جناق از حسن شماعی زاده

چه عاشقترم از تو

چه قدر پیشترم من از تو

چه عاشقترم من از تو

چه قدر پیشترم من از تو

جناغ نشکنی که باز میبرم من از تو

جناغ نشکنی که باز میبرم من از تو

حرفای پوچ اینو اونو ول کن

بیا مارو بچسب دیگرونو ول کن

حرفای پوچ اینو اونو ول کن

بیا مارو بچسب دیگرونو ول کن

بیا عشقو بریزیم رو ترازو

خودت بکش ببین بازو ببازو

چه عاشقترم از تو

چه قدر پیشترم از تو

چه عاشقترم از تو

چه قدر پیشترم از تو

جناغ نشکنی که باز میبرم از تو

جناغ نشکنی که باز میبرم از تو

چه شرطا که تو بستی جناغا که شکستی

به خاطرت سپردی

اما شرطو نبردی

شرط بسته بودم باخودم که باتو شرط نبندم

میدونم که بازم میبازی

اخه از این میخندم

اخه از این میخندم

چه عاشقترم از تو

چه قدر پیشترم من از تو

چه عاشقترم من از تو

چه قدر پیشترم من از تو

جناغ نشکنی که باز میبرم من از تو

جناغ نشکنی که باز میبرم من از تو

ای شاخه ی پر گل قشنگم

چرا تو رو میبینم سرخ میشه رنگم

رنگ سرخ اخه کار میده دستم

مردم میبینن عاشقت هستم

چه عاشقترم از تو

چه قدر پیشترم من از تو

چه عاشقترم من از تو

چه قدر پیشترم من از تو

جناغ نشکنی که باز میبرم من از تو

دانلود آهنگ جناق از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید