آهنگ خداوندا از حبیب

آهنگ خداوندا از حبیب که در قالب آلبوم خداوندا منتشر شد.

خداوندا اگر داشتن

دلیل داشتنم میکند, ندارم کن

خداوندا اگر کاشتن

اسیر چیدنم میکند، بیکارم کن

آهنگ خداوندا از حبیب
اگر اندیشه ی خیانت به یاران

بر سرم افتاد بر سر دارم کن

اگر به لحظه ی غفلتی در افتادم

پیش از سقوط هشیارم کن

اگر رنج بیماران

لحظه ای از دلم بیرون رفت

سخت و بی ترحم بیمارم کن

خداوندا خوارم کن

اما مردم آزارم نکن

دانلود آهنگ خداوندا از حبیب : دانلود

 

دیدگاه خود را بگذارید