آهنگ خواب سرخ بوسه ها از حبیب

آهنگ خواب سرخ بوسه ها از حبیب که در قالب آلبوم خانه کوچک منتشر شد.

رفتی و از رفتن تو، قلب آینه شکسته

کوچه ها در خلوت شب، پنجره ها همه بسته

آهنگ خواب سرخ بوسه ها از حبیب

آسمان خاکستری رنگ، بغض باران در نگاهش

خنجری در سینه دارد، توده ابر سیاهش

بی تو من از نسل بارانم، بارانم، بارانم

چون ابر بهارانم، گریانم، گریانم، گریانم

بی تو من با چشم گریان، سیل غم برد آشیانم

خواب سرخ بوسهایت می نشیند بر لبانم

دانلود آهنگ خواب سرخ بوسه ها از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید