آهنگ دای لالای از حسن شماعی زاده

آهنگ دای لالای از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم زنده باد عشق منتشر شد.

دای لالای دای لالای دلم دیگه شیدات شده

این دله سر به زیر حالا دیگه رسوات شده

آهنگ دای لالای از حسن شماعی زاده

دای لالای دای لالای این دلی که داغونته

گریه هاش بی صداست میدونی که گریونته

خواب دو چشون تو نزدیک خوابم کنه

ساقی چشمات میخواد مست شرابم کنه

اخ چقدر اسرار کنم گریه یار یار کنم

دست تو دستمه کی تورو بیدار کنم

میخوام دیگه بیدار بشی دیگه با خودم یار بشی

دای لالای دای لالای دلم دیگه شیدات شده

این دله سر به زیر حالا دیگه روسوات شده

دای لالای دای لالای این دلی که داغونته

گریه هاش بی صداست می دونی که گریونته

دریا با مرواریداش با همه اون ماهی هاش

چشمه و گل پونه هاش باغچه با گلدونه هاش

پیش تو سرابن همه پیش تو خرابن همه

نگو دیگه خوابم نکن این همه خرابم نکن

دای لالای دای لالای دلم دیگه شیدات شده

این دله سر به زیر حالا دیگه روسوات شده

دای لالای دای لالای این دلی که داغونته

گریه هاش بی صداست میدونی که گریونته

حالا که عروس قلبمی منو دیگه دل خون نکن

قسمت میدم به عشقمون منو دیگه داغون نکن

دای لالای دای لالای دلم دیگه شیدات شده

این دله سر به زیر حالا دیگه روسوات شده

دای لالای دای لالای این دلی که داغونته

گریه هاش بی صداست میدونی که گریونته

خواب دو چشمون تو نزدیک خوابم کنه

ساقی چشمات میخواد مست شرابم کنه

اخ چقدر اسرار کنم گریه یار یار کنم

دست تو دستمه کی تورو بیدار کنم

می خوام دیگه بیدار بشی دیگه با خودم یار بشی

دای لالای دای لالای دلم دیگه شیدات شده

دای لالای دای لالای حالا دیگه روسوات شده

دانلود آهنگ دای لالای از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید