آهنگ دیگه دیره از عارف

آهنگ دیگه دیره از عارف که در قالب آلبوم ماه و پلنگ منتشر شد.

اونقده لیلی لیلی لیلی کردم

تا عاقبت لیلی آومد نشست دورش بگردم

آهنگ دیگه دیره از عارف

دیره دیگه دیره دل من بونه گیره

لج کرده دل من دیگه یار نمیگیره

وقتی آومد لیلی که حالم نبود

مجنون شدن توی خیالم نبود

اون همه دل قصه ی عشق بلد بود

وقتی آومد لیلی که یادم نبود

آومدی اما چرا دیر آومدی

دیروز باید سر به دلم میزدی

امروز دیگه هوای عشق ندارم

فردا بیا اگه دیدی بی قرارم

اونقده لیلی لیلی لیلی کردم

تا عاقبت لیلی آومد نشست دورش بگردم

دیره دیگه دیره دل من بونه گیره

لج کرده دل من دیگه یار نمیگیره

وقتی آومد لیلی که حالم نبود

مجنون شدن توی خیالم نبود

اون همه دل قصه ی عشق بلد بود

وقتی آومد لیلی که یادم نبود

آومدی اما چرا دیر آومدی

دیروز باید سر به دلم میزدی

امروز دیگه هوای عشق ندارم

فردا بیا اگه دیدی بی قرارم

دانلود آهنگ دیگه دیره از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید