آهنگ راهی از داریوش

آهنگ راهی از داریوش که در قالب آلبوم معجزه خاموش منتشر شد.

در تب و تاب رفتنم ، به فکر راهی شدنم تو ای همیشه هم سفر، مرا شناختی تو اگر

مرا پس از من بنویس ، به هر کس از من بنویس ای تو هوای هر نفس ، هر نفس از من بنویس

آهنگ راهی از داریوش

مرا به دنیا بنویس ، همیشه تنها بنویس به آب و خاک ، آتش و باد ، برای فردا بنویس

تو جان من باش و بگو ، به یاد من باشو بگو میلاد من باش و بگو ، جانان من باش و بگو

نفس اگر امان نداد‌ ، روی خوشی نشان نداد رفت و دوباره برنگشت ، مرا دوباره جان نداد

دست و زبان من تو باش ، نامه رسان من تو باش حافظه ی تبار من ، نام و نشان من تو باش

بگو حکایت مرا ، قصه ی هجرت مرا توشه ی از غزل ببخش راه زیارت مرا

تو جان من باش و بگو ، جانان من باش و بگو به یاد من باش و بگو ، میلاد من باش و بگو

نفس اگر توان نداد ، مرا دوباره جان نداد به این همیشه ناتمام ، زمان اگر امان نداد

تو جان من باش و بگو ، زبان من باش و بگو بر سر گلدسته ی عشق ، اذان من باش و بگو

بگو که مثله من کسی ، به پای عشق سر نداد از آنسوی آب خبر نشد ، خبر نداد

تو جان من باش و بگو ، به یاد من باشو بگو میلاد من باش و بگو ، جانان من باش و بگو

به یاد من باش و بگو ، میلاد من باش و بگو جانان من باش و بگو ، به یاد من باش و بگو

دانلود آهنگ راهی از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید